Tag Archives: Du học Úc

Australia cho sinh viên quốc tế ở lại thêm 2 năm sau tốt nghiệp

Từ 1/7, Australia cho sinh viên quốc tế ở lại thêm hai năm sau tốt nghiệp, nâng tổng thời gian thành 4-6 năm do thiếu hụt lao động có kỹ năng. Bộ Giáo dục Australia hôm 21/2 cho biết chính sách được áp dụng với sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một trường đại […]

Ba kỳ nhập học ở Australia

Australia có ba kỳ nhập học chính vào thời điểm đầu, giữa và cuối năm, khác nhau về số lượng khóa học cũng như các chương trình học bổng. Ba kỳ nhập học gồm kỳ tháng 2 (kéo dài đến đầu tháng 3); kỳ tháng 7 (kéo dài đến đầu tháng 11) và kỳ tháng […]